لیست نمونه کارها

آسانسور دی

برج کوثر

برج کوثر

برج کوثر وابسته به تعاونی نیروی انتظامی با 18 توقف داری دو دستگاه آسانسور 13 نفره با سرعت 3 متر بر ثانیه

  • کششی
  • موتور گرلسSITOR
  • تابلو فرمان مارک ASANOR
  • و دربهای سماتیک
توضیحات بیشتر