خدمات

طراحی،فروش و مشاوره انواع آسانسور و پله‌ برقی و پیاده رو متحرک
طراحی،فروش و مشاوره انواع آسانسور و پله‌ برقی و پیاده رو متحرک

اطلاعات خدمات:

شرکت فنی و مهندسی آسانسور دی با کادری از متخصصین فنی کار آزموده و مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر به شما مشتریان گرامی میباشد:

مشاوره و کارشناسی در انتخاب انواع آسانسور و پله برقی متناسب با کاربری ساختمان

با انجام محاسبات ترافيکی و در نظر گرفتن محدوديتهای ابعادی و ملاحظات اقتصادی برای پروژه هايی که در حال انجام ميباشند، سعی مي شود مناسبترين آسانسور یا پله برقی (بهينه ترين از لحاظ تعداد، ظرفیت، سرعت و نوع) که هم ملاحظات ترافيکی و هم ملاحظات ابعادی را مد نظر قرار دهد انتخاب شود

طراحی آسانسور

پس از آناليز ترافيک و بررسی محدوديتهای ابعادی که بر اساس برداشت اطلاعات اوليه از طريق بازديد از محل و يا نقشه های ابعادی و مشاوره با کارفرما صورت ميگيرد، طراحی آسانسور براساس ويرايش دوم مقررات ايمنی آسانسورهای الکتريکی و مطابق با استاندارد اروپايی EN81 در سه فاز زیر انجام می شود.

سایر خدمات: